Varför Omega-3
Välj rätt Omega-3
Varför pikasol?

Råvarene av vår omega 3

De beste råvarer er avgjørende for at Pikasol skal kunne tilby produkter av aller høyeste kvalitet. Pikasol har vært på markedet i over 20 år, og vi har i disse årene lært oss mye om fiskens opprinnelse, og om hvordan den skal fanges, renses og behandles for å bli til et sluttprodukt av høy kvalitet.

All fisk som brukes i Pikasol-produktene kommer fra Sør-Amerika og oppfyller de regler som gjelder for bestandsforvaltning og bevaring av truede arter.

Fiskeoljen i våre omega 3-kapsler kommer fra fiskesortene ansjos og sardin som fanges utenfor kysten av Sør-Amerika. Det er her vi finner fisken med det høyeste innholdet av omega 3, som er ekstra rik på DHA og EPA. Denne høye produktkvaliteten bygger på den spesielle typen av plankton som fisken lever av, vannets temperatur og fiskens vandringsmønster.I tillegg er fiskebestandene i disse havområdene svært store. Reguleringer passer på at det ikke skjer overfiske, noe som er et svært viktig kriterium for vårt valg av råvarer. Alle våre råoljeleverandører er godkjent av lokale myndigheter, og vi besøker regelmessig anleggene for å forsikre oss om at arbeidsforholdene er gode og at det leveres kun beste kvalitet.
 
 
 
 

Søk Hvorfor Pikasol? Velg riktig Omega 3 Hvorfor Omega 3